Vi skyddar dina tillgångar i en ständigt föränderlig digital värld

Konsolidera och skydda dina digitala tillgångar

Konsolidera och skydda dina digitala tillgångar

Genom att centralisera dina digitala tillgångar tar du själv kontrollen. CSC® hjälper dig att hantera dina domännamn, SSL/TLS-certifikat och DNS-tjänster effektivare för att skydda mot attacker.

Läs mer

Optimera och marknadsföra din digitala portfölj

Optimera och marknadsföra din digitala portfölj

Genom att utveckla en digital varumärkesstrategi säkerställer du att din digitala portfölj arbetar maximalt. CSC hjälper dig att hitta den optimala mixen av tillgångar – inklusive egna toppdomäner – för att driva trafik till dina kampanjer och minimera missbruk av dina varumärken.

Läs mer

Bevaka hot och hävda dina rättigheter

Bevaka hot och hävda dina rättigheter

En viktig del i att skydda dina varumärken på nätet består i att upptäcka och agera på eventuella hot. CSC hjälper dig att bevaka ditt varumärke i olika digitala kanaler, prioritera resultaten och vidta åtgärder vid allvarliga intrång.

Läs mer

Copyright ©2020 Corporation Service Company. Med ensamrätt.

img description