CSC Digital Brand Services

Cybersäkerhet

Skydda dina digitala tillgångar i en ständigt föränderlig digital värld

Nätbrottsligheten fortsätter att öka över hela världen och det är nödvändigt för företag att mildra riskerna och skydda sin verksamhet online. Men det kan vara svårt att veta var man ska börja. Många företag är osäkra på vilka digitala tillgångar de har, vem som har tillgång till dem och hur e-postkonton, mobilappar och liknande hanteras.

För att kunna agera proaktivt och skydda dina tillgångar behöver du överblick och förståelse. Du behöver också använda rätt lösningar för att minska risken för DDoS-attacker (Distributed Denial of Service), domänkapning, phishing med mera.

CSC hjälper dig när reglerna känns krångliga

CSC har utvecklat CSC Security Center för att avslöja säkerhetsbrister kring dina centrala, affärskritiska domäner. På så sätt kan du snabbt vidta åtgärder för att skydda din digitala närvaro, dina kunddata och viktiga affärsfunktioner som e-post.

Hur det fungerar

CSC Security Center bygger på våra egna avancerade algoritmer och är marknadens första heltäckande lösning för domänskydd. Vi minimerar okända risker och minskar verksamhetsstörningar genom att identifiera hoten din brandvägg missar. Om du redan använder CSCDomainManagerSM finns detta inbyggt och kan aktiveras omedelbart.

Vi erbjuder en komplett uppsättning tjänster som skyddar dina digitala tillgångar mot bedragare och hackare. Vårt sofistikerade autentiseringssystem i flera lager förhindrar att obehöriga får åtkomst till dina domännamn, samtidigt som våra anti-phishing-tjänster skyddar e-posten och minskar riskerna för nätfiske. Vi erbjuder de senaste digitala certifikaten som skyddar nättillgångar och kunddata och våra DNS-tjänster ger skydd mot DDoS-attacker.

Vad vi gör

Därför ska du välja CSC

CSC använder väl beprövade metoder för att minska säkerhetshoten online. Vi har en enkel och kostnadseffektiv process där vi arbetar med dina digitala tillgångar i fyra steg: analys, konsolidering, skydd ochefterlevnad. CSC är det mest säkerhetsorienterade företaget vad gäller domänhantering och onlineskydd av varumärken och hjälper dig att implementera enkla och kostnadseffektiva säkerhetsåtgärder.

 

  • Analys: Säkerhetsarbetet börjar med att vi på CSC skapar oss en helhetsbild av dina digitala tillgångar: domäner, användarnamn på sociala medier, appar, SSL och DNS. Därefter kan du ta informerade beslut och vidta åtgärder för att skydda dessa.
  • Konsolidering: När vi har fått en överblick över dina digitala tillgångar hjälper vi dig och ditt team att föra över allt på en enda plattform för smidig hantering. Dessutom identifierar vi kritiska domäner som kräver avancerad DNS för att garantera upptid och skydda mot DDoS-attacker.
  • Skydd: Vi hjälper dig att utvärdera säkerhetshoten, säkerställer att du har högsta möjliga säkerhetsnivå på de mest utsatta områdena och skapar en plan för regelefterlevnad.
  • Efterlevnad: En stark it-säkerhet kräver att företaget följer branschens standarder och policyer. CSC hjälper ditt företag att implementera rätt åtgärder så att ni följer de regler och föreskrifter som gäller i det digitala landskapet.

Vi ser fram emot en pratstund

Fyll i formuläret till höger om du vill diskutera våra säkerhetstjänster och du får en kostnadsfri konsultation.

Copyright ©2020 Corporation Service Company. Med ensamrätt.

img description